Home / בתי כנסת, תפילות ומניינים

בתי כנסת, תפילות ומניינים

 

אמירים:

noham5בית הכנסת אהבת ישראל.

״..מניין קהילתי חם ומחבק, יש מקום לכולם. ברסלב, חב״ד, קוק, כיפות שחורות, לבנות וציבעוניות – לכולם יש מקום ב״אהבת ישראל״. גם מי שלא חובש כיפה ביום יום – מתקבל בשמחה ובאהבה.״

בכניסה לאמירים, פונים שמאלה והבית הראשון מימין הוא בית הכנסת, יורדים דרך החצר למפלס התחתון.

שחרית ימי חול 07:00

שבת שחרית 08:00

לפרטים: נוחם 050-754-8346